مهر 97
9 پست
شهریور 97
3 پست
مرداد 97
2 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم یادت نره مهم نیس چقدر بالایی مهم اینه که او بالا لاشخوری یا عقاب....